Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie

AKTUALNOŚCI, strona 5:

AKTYWNY SAMORZĄD -PRZYPOMNIENIE

Utworzono dnia 24.08.2018

Informujemy, że od 1.09.2018 r. - 10.10.2018 r. przyjmujemy wnioski w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II

Jednocześnie przypominamy, że termin przyjmowania  wniosków Moduł I  w ramach w/w programu upływa  30.08.2018 r.

AKTYWNY SAMORZĄD -PRZYPOMNIENIE

Utworzono dnia 25.07.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie przypomina o terminach składania wniosków w ramach  programu „Aktywny Samorząd”

  • Moduł I - do 30.08.2018 r.
  • Moduł II  -  od 01.09.2018 do 10.10.2018 r.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START” (300+)

Utworzono dnia 25.07.2018

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku rozpoczyna przyjmowanie    WNIOSKÓW    O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START” (300+)  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja   2018r.     (Dz. U. z 2018r. poz.1061). Świadczenie Dobry start przysługuje rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych oraz osobom usamodzielnianym (w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – raz w roku. Świadczenie dobry start przysługuje  w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się  20. roku życia,
  2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia- w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Termin składania wniosków ustala się od 1 sierpnia do 30 listopada każdego roku kalendarzowego. Przyznanie świadczenia „dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia „dobry start” oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia „dobry start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje o możliwości odebrania od organu informacji o przyznaniu świadczenia „dobry start”. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia „dobry start” nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

 

 

czytaj dalej na temat: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START” (300+)

OGŁOSZENIE -AKTYWNY SAMORZĄD

Utworzono dnia 01.03.2018

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II programu „ Aktywny Samorząd ”.Wnioski przyjmowane będą od 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r. Druki wniosków do pobrania w siedzibie PCPR w Świdwinie.

czytaj dalej na temat: OGŁOSZENIE -AKTYWNY SAMORZĄD

AKTYWNY SAMORZĄD

Utworzono dnia 01.03.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie informuje, że rozpoczyna realizację pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków PFRON skierowanego do osób niepełnosprawnych  z terenu powiatu świdwińskiego.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Utworzono dnia 21.09.2017


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie w ramach realizowanych zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

1.Stanowisko pracy:
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
Osoby ubiegające się o stanowisko pracy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej powinny spełniać wymienione warunki:

1)  posiada

a)  ukończone studia wyższe na kierunku:
- pedagogika,
- pedagogika specjalna,
- psychologia,
- socjologia,
- praca socjalna
- nauki o rodzinie lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresem pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych, kodeksu postępowania  administracyjnego;
2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
3. znajomość obsługi komputera;
4. nieposzlakowana opinia;
5.  samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;
6. umiejętność pracy w zespole;
7. odporność na sytuacje stresowe;
8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;

W załączeniu link do pełnej oferty pracy

http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?5740a04d6890de0443b90ead60af7196

 

 

czytaj dalej na temat: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 2017

Utworzono dnia 11.09.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie uprzejmie informuje, że w dniu 14.09.2017r. w godzinach  od 16.00 do 17.00 w Urzędzie Miasta w Świdwinie odbędzie się spotkanie organizacyjne mające na celu rekrutację kandydatów do uczestnictwa w Programie Odziaływań korekcyjno-edukacyjnym. Planowany termin realizacji w/w programu: od 21.09.2017r. do 30.11.2017r.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z realizacją powyższego Programu można uzyskać pod numerem  tel. 94 366 48 48, kom. 530-031-023, osoba do kontaktu: Ewelina Bielińska.

życzenia

Utworzono dnia 12.04.2017

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą wszystkim same radosne i szczęśliwe dni oraz będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

życzą

Dyrektor Powiatowego Centrum 
 Pomocy Rodzinie w Świdwinie

wraz z pracownikami

 

 

 

czytaj dalej na temat: życzenia

PROMOCJA-AKTYWNY SAMORZĄD

Utworzono dnia 30.03.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie informuje, że rozpoczyna realizację pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków PFRON skierowanego do osób niepełnosprawnych  z terenu powiatu świdwińskiego.

czytaj dalej na temat: PROMOCJA-AKTYWNY SAMORZĄD

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r.

Utworzono dnia 03.03.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie uprzejmie informuje, że z dniem 06.03.2017  r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON  w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach  20 semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

  1. „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
czytaj dalej na temat: Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 105

W poprzednim tygodniu: 78

W tym miesiącu: 125

W poprzednim miesiącu: 492

Wszystkich: 65174