Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie

Informacja Aktywny Samorząd Moduł I

Utworzono dnia 14.02.2023

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ŚWIDWINIE

informuje, że z dniem  01.03.2023r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  

Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym, tj. od 01.03.2023r. do 31.08.2023r.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w następujących obszarach:

A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1,3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach  programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

D – likwidacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Adresatami programu (Moduł I) są osoby niepełnosprawne posiadające:

1. Obszar A:

Zadanie 1:

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2:

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

wiek aktywności zawodowej,

dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 3:

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

wiek aktywności zawodowej,

dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4:

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

dysfunkcja narządu słuchu

2.  Obszar B:

Zadanie 1:

znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 rokużycia – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie 2:

pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

Zadanie 3:

umiarkowany stopień niepełnosprawności,

dysfunkcja narządu wzroku,

wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie 4:

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

dysfunkcja narządu słuchu,

trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie 5:

pomoc udzielona w Zadaniu: 1,3 lub 4

znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;

3. Obszar C:

Zadanie 1:

znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Zadanie 2:

znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 i 4:

stopień niepełnosprawności,

wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

 

Zadanie 5:

znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

4. Obszar D:

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

aktywność zawodowa,

pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 46

W poprzednim tygodniu: 42

W tym miesiącu: 132

W poprzednim miesiącu: 178

Wszystkich: 69962