Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie

PROJEKT „REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE"

Projekt "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"

„Regionalne Pogotowie Kryzysowe” (nr: RPZP.07.06.00-32-P002/20) to projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt ma charakter partnerski, w którym samorząd województwa pełni rolę lidera. Ośrodki pomocowe, zwane Regionalnymi Centrami Kryzysowymi, powstały w powiatach: drawskim, kamieńskim, kołobrzeskim, myśliborskim, sławieńskim, stargardzkim, świdwińskim i wałeckim. Prowadzone w nich działania mają na celu ograniczenie skutków zdarzeń kryzysowych (w tym nagłych), poprzez różnorodne, adekwatne do zaistniałej sytuacji, wsparcie świadczone przez specjalistów interwencji kryzysowej w formie ambulatoryjnej lub wyjazdowej, w miejscu zdarzenia i pobytu osoby doświadczającej sytuacji kryzysu psychologicznego.

W ramach działań projektowych zaplanowano:

 • utworzenie 8 punktów - Regionalnych Centrów Kryzysowych (RCK), gdzie będą realizowanie zadania w obszarze poradnictwa i wsparcia z zakresu  wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacyjnej w formie ambulatoryjnej - Zespół Pierwszego Kontaktu,
 • świadczenie usług wsparcia na rzecz migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości przez Zespół Mobilny w ROPS, złożony ze specjalistów polskich oraz ukraińskich, powołany w odpowiedzi na sytuację uchodźców z Ukrainy w regionie, jak też na powstające napięcia pomiędzy różnymi grupami społecznymi (np. w szkołach);
 • w formie ambulatoryjnej lub wyjazdowej, w miejscu zdarzenia i pobytu osoby doświadczającej sytuacji kryzysu psychologicznego na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • wizyty środowiskowe specjalistów (RCK) w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia – Zespoły mobilne,
 • zapewnienie korzystającym z usług ośrodka, konsultacji u specjalisty np. prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego,
 • animowanie i prowadzenie klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami i tematycznymi,
 • udzielanie informacji o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy,
 • działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
 • organizowanie szkoleń/warsztatów w dwóch obszarach:
  • dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, edukacja, służba zdrowia, sądownictwo, policja),
  • dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego,
 • współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz klienta w kryzysie, takimi jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, Policja, Straż Miejska, Sąd, prokuratura, placówki oświatowe, Kościoły, organizacje pozarządowe.

Punkty Regionalnych Centrów Kryzysowych, czynne w godzinach 08:00-20:00:

 1. Powiat Drawski - ul. Obrońców Westerplatte 11 w Drawsku Pomorskim, e-mail: rckdrawskopom@wp.pl, telefon kontaktowy: 733 100 663
 2. Powiat Kołobrzeski - ul. Artura Grottgera 11 w Kołobrzegu, e-mail: pcpr@kolobrzeg.powiat.pl, telefon kontaktowy: 94 310 80 20, 943108021, 94 310 80 22, 943108024
 3. Powiat Myśliborski - ul. Spokojna 13 w Myśliborzu, e-mail: rck@pcprmysliborz.pl, telefon kontaktowy: 669 606 604
 4. Powiat Stargardzki - ul. Składowa 2a w Stargardzie, e-mail: rck@powiatstargardzki.pl, telefon kontaktowy: 531 248 692, 531 248 496
 5. Powiat Świdwiński - ul. Wojska Polskiego 27 w Świdwinie, e-mail: rck@pcprpolczynzdroj.pl, telefon kontaktowy: 531 572 825
 6. Powiat Wałecki - al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 w Wałczu, e-mail: rck.walcz@gmail.com, telefon kontaktowy:720 82 65 00,
 7. Powiat Kamieński – ul. Szpitalna 10 w Kamień Pomorski,
 8. Powiat Sławieński – ul. Stefanii Sempołowskiej 2c w Sławnie.

Zespół Mobilny Szczecin ROPS – Anna Malinowska tel. 91 42 53 616, Teresa Lassota tel. 91 42 53 675, Olena Muzychuk tel. 91 42 53 678, ul. Korsarzy 34, Szczecin, wejście I, pok. 217.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin (Koordynator projektu Katarzyna Giebas-Garczyńska, tel. 91 425 36 10 pok. 216).

Termin realizacji projektu: 1 października  2020 r. – 31 grudnia 2023 r.

Budżet projektu:    24 923 751,16 zł, z czego   21 183 088,58 zł to środki wspólnotowe.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin (siedziba ROPS - ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, pok. 313).

 

 

AKTUALNOŚCI:

ULOTKA

Utworzono dnia 25.10.2023

Regionalne Centrum Kryzysowe w Świdwinie

czytaj dalej na temat: ULOTKA

Kadra Regionalnego Centrum Kryzysowego

Utworzono dnia 07.07.2021

KADRA RCK
 

Mirosław Woźniak –Główny Specjalista -Koordynator RCK

e-mail: rck@pcprpolczynzdroj.pl

Anna Chachuła -Pedagog 

e-mail: rck@pcprpolczynzdroj.pl

Mariola Wójcicka- pracownik socjalny

e-mail: rck@pcprpolczynzdroj.pl

Wojciech Woźniak- Główny Specjalista-Specjalista interwencji kryzysowej 

e-mail: rck@pcprpolczynzdroj.pl

Renata Więzowska- terapeuta środowiskowy 

e-mail: rck@pcprpolczynzdroj.pl

AgnieszkaFrączak- Starszy Pracownik socjalny 

e-mail: rck@pcprpolczynzdroj.pl

Anna Grabińska –pedagog 

e-mail: rck@pcprpolczynzdroj.pl,

Izabela Kępka-pedagog

 

czytaj dalej na temat: Kadra Regionalnego Centrum Kryzysowego

GODZINY PRACY RCK

Utworzono dnia 07.07.2021

REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE
Centrum działa od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 20.00

        adres:

ul. W. Polskiego 27 (parter)

   78-300 Świdwin

Tel. kom. 531-572-825

czytaj dalej na temat: GODZINY PRACY RCK

Nabór na wolne stanowisko pracy-Koordynator punktu

Utworzono dnia 14.12.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Koordynatora punktu pn. „REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE.”

 

 

 

czytaj dalej na temat: Nabór na wolne stanowisko pracy-Koordynator punktu

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny